Sturen in de juiste richting en goede resultaten bereiken

Medewerkers sturen in de goede richting, zodat ze de resultaten bereiken die jij wil bereiken.
Je vindt deze tips ook in andere modules.

Tip 1: Maak duidelijk wat je verwacht.

Veel zaken zijn voor jou vanzelfsprekend. Daardoor vergeet je ze soms te benoemen. Maar wil je echt resultaat? Zeg dan duidelijk wat je verwacht, hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt.

Voorbeeld:

  • materiaal opruimen
  • klantvriendelijk zijn
  • vragen stellen als iets niet duidelijk is 
quiz over verwachtingen
Wat is juist:
Wat doe je beter niet:

Tip 2: Vertel je medewerkers wat ze goed doen en wat beter kan.

Wil je dat je medewerkers goede resultaten halen? Geef hen dan regelmatig feedback. Zeg hen wat goed gaat. Zeg wat beter kan. 

quiz over feedback
Wat is juist:
Wat doe je beter niet:

Tip 3: Bespreek nieuwe opdrachten op voorhand.

Dat heeft veel voordelen:

  • Je kan duidelijk zeggen wat de klant verwacht.
  • Je kan duidelijk zeggen wat je zelf verwacht.
  • Je medewerker kan vragen stellen.
  • Je weet beter wat je medewerkers kennen en kunnen. Daardoor kan je zinvolle opleidingen geven, waarvoor je werknemers gemotiveerd zijn.
quiz over opdrachten
Welk vraag is goed:
Medewerkers zijn gemotiveerd als opdrachten aansluiten bij wat ze kunnen. Wat doe je beter niet?

zie module ‘anderen opleiden en begeleiden’ en ‘motiveren’